محاصره پنجشیرقابل قبول نیست/ فهیم دشتی به شهادت رسید

اخبار منتشر شده در مورد محاصره مردم پنجشیر مایه نگرانی است و باید اصول حقوق بشر دوستانه ذیل حقوق بین الملل در افغانستان و پنجشیر اجرا شود. ...