آغاز پویش همگانی «من هم ماسک می‌زنم» در مدارس سمای زنجان

پیام ملّت - دانش‌آموزان سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در تمام مقاطع تحصیلی مشارکت در پویش «من هم ماسک می‌زنم» را با هدف پیشگیری هرچه بیشتر شیوع ویروس کرونا آغاز کرده‌اند تا در کنترل این بیماری سهیم شوند. ...

۳۰ هزار نفرساعت پویش های مبارزه با کرونا

پیام ملّت - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: معاونت فرهنگی دانشجویی با آماده سازی گروه های جهادی دانشجویی و اساتید در قالب پویش هایی با حدود ۳۰ هزار نفرساعت به مبارزه با بیماری کرونا پرداخته است. ...