وضعیت کرونایی زنجان پایدار است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: درزمان حاضر وضعیت استان به لحاظ کرونا پایدار است و دراین میان با توجه به روزهای پایانی سال کاهش تردد عموم در سطح شهر و رعایت پروتکلهای بهداشتی بیش از گذشته اهمیت دارد. ...