برای«طرح ملی مشاغل خانگی» زنان از مردان پیشی گرفتند

مدیر اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی در زنجان گفت: در طرح ملی مشاغل خانگی بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این استان را زنان تشکیل می‌دهند. ...