از سال جدید پروانه‌های کسب فاقد شناسه یکتا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود

فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا بصورت رایگان و کاملا غیر حضوری از طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir انجام می شود. ...

شروع کسب و کار دیگر نیازی به دریافت مجوز ندارد

پیام ملّت- شروع کسب و کار دیگر نیازی به دریافت مجوز‌های مختلف از سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون نخواهد داشت و فقط متقاضی کسب وکار برای شروع فعالیت خود متعهد می‌شود که قوانین و استانداردهای لازم برای کسب وکار را رعایت کنند. ...