رها سازی پلاستیک ها در کشت زیر نایلونی حیات موجودات زنده را تهدید می‌کند

اگر نایلون‌ مورد استفاده در پایان دوره کشت زیر نایلونی جمع‌آوری نشود باعث ایجاد مشکلاتی در اکوسیستم خواهد شد چراکه تجزیه نایلون ۱۰ تا یک هزار سال زمان خواهد برد. ...

تنفس سخت زمین زیر نایلون

پیام ملّت؛ زهرا بیات- بهره‌گیری از پلاستیک در کشت محصولات کشاورزی بدلیل داشتن مزایای کوتاه مدت در سال‌های اخیر رواج یافته اما به معضلی جدی برای محیط زیست تبدیل شده است. ...