۳۱۴ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت پاییزه گندم/مشکلی در تأمین نهاده ها نداریم

پیام ملّت- مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان گفت: تا کنون ۳۱۴ هزار هکتار ازاراضی کشاورزی استان زنجان زیر کشت پاییزه گندم رفته است . ...