اساسی ترین مشکل کشورعدم عزم جدی در شفافیت اطلاعات از توزیع ثروت در کشور است/چرا بانک ها از اعلام عدد قطعی اصل و فرع وام های رانتی طفره می روند؟

بدون اینکه متوجه شویم کشور را دچار ملوک الطوایف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کرده ایم، در تلاش هستیم با وصله هایی این شبه جزیره ها را بهم وصل کنیم بدون اینکه متوجه باشیم کشور را به صورت فدراتیوهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اداره می‌کنیم. ...