افزایش بودجه و لیست بیماری های صعب العلاج

به دنبال تصویب قانون بیماری‌های سخت و صعب‌الاعلاج بودجه خوبی بر این امر اختصاص یافته است و لیست بیماری‌های صعب‌العلاج افزایش یافته و میزان تعرفه و کمکی که برای بیماران مختلف صعب‌الاعلاج خواهد بود بالاتر از سقف قبلی رفته است. ...