چرا توجه به ضایعات کشاورزی در سازگاری با کم‌آبی اهمیت دارد؟

رویداد ملی ایده های نوآورانه سازگاری روستاها با کم آبی پذیرای ایده های شماست. ...

اجرای بهینه طرح احیا، تعادل بخشی و سازگاری با کم آبی، نیازمند همکاری همه جانبه است

پیام ملّت- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان گفت:در راستای اجرای بهینه طرح احیاء، تعادل بخشی و سازگاری با کم آبی مشکلاتی وجود دارد که همکاری همه جانبه دستگاه ها را می طلبد. ...