تکاب معضلی به نام کودکان کار ندارد/ تجمیع دفن پراکنده زباله های شهری

پیام ملّت-فرماندار تکاب از نبود معضلی اجتماعی و اقتصادی به نام کودکان کار در این شهرستان خبر داد. ...