کرونا و توقف فروش ۵۰ درصدی گوشت به تالارها و رستوران ها

پیام ملّت-رئیس اتحادیه قصابان زنجان از کاهش ۵۰ درصدی فروش گوشت بدنبال شیوع بحران کرونا در مرکز استان زنجان خبر داد. ...