۱۷۰واحد مسکونی از پروژه برکت(کوی نصر)اوایل سال آینده به متقاضیان واگذار می شود

حدود ۱۷۰ واحد مسکونی از پروژه ۷۴۴ واحدی برکت(کوی نصر) در شهر زنجان اوایل سال آینده به متقاضیان واگذار می شود.این پروژه ۷۴۴ واحدی،با ۴۵ درصد، بالاترین پیشرفت فیزیکی در بین پروژه های مسکن را به خود اختصاص داده است. ...