۱۶۸۰۰ خانوار روستایی در زنجان از گاز طبیعی بی‌بهره هستند

در استان زنجان حدود ۹۱۵ روستای فعال وجود دارد که قریب به یک سوم این روستا‌ها با جمعیتی بالغ بر ۱۶ هزارو ۸۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی بی‌بهره هستند. ...