اراضی گاوازنگ و امند در حریم شهر واقع شده، قرار نیست بارگذاری‌ها در آنجا همانند داخل شهر باشد

اراضی گاوازنگ و امند در حریم شهر واقع شده، قرار نیست بارگذاری‌ها همانند داخل شهر باشد، بلکه با حفظ فضاهای باز طبیعی و با حداقل بارگزاری ساختمانی، اتفاقی در این منطقه رقم زده خواهد شد که در راستای تکمیل کارکردهای گردشگری و تفریحی مبتنی بر طبیعت آن منطقه ایفای نقش خواهد کرد. ...

گاوازنگ در حریم واقع شده و باید به لحاظ مالکیت با شهرسازی منطبق شود/درصورت تثبیت سکونتگاه ساکنان ملزم به رعایت برخی موارد هستند

به دلیل آنکه گاوازنگ در حریم واقع شده است و باید به لحاظ مالکیت نیز با شهرسازی منطبق شود و منتظر هستیم این پرونده بصورت کامل به اداره راه و شهرسازی واصل شود. اگر قرار باشد منطقه سکونتگاهی در گاوازنگ سر جای خود بماند، باید مواردی برای آن مد نظر باشد، حتی ساکنان ملزم به رعایت برخی موارد باشند ...