نگهداری از درختان مجموعه گاوازنگ به عهده منابع طبیعی است

نگهداری از درختان مجموعه گاوازنگ از امسال به عهده منابع طبیعی است. به دلیل اینکه در سالهای قبل درختان این مجموعه به درستی نگهداری نشده اند تعدادی از این درختان نیازمند احیاء هستند که باید بازکاشت شوند. ...

برنامه ریزی برای ترافیک وپارکینگ جشنواره آش / مشروعیت مراسم های ما به حفظ حرائم و ارزشها است/ شهرداری زنجان قانوناً مسئولیتی در گاوازنگ ندارد

سازمان همیاری شهرداری ها جدا از شهرداری است و همین امروز هم بخشی از گاوازنگ در اختیار این سازمان است و مابقی هم دراختیار راه و شهرسازی است و قانوناً شهرداری محل ورودی در گاوازنگ ندارد، ولی اگر توانستیم گاوازنگ را تحویل بگیریم نهایت خدمات را برای حفظ آنجا ارائه خواهیم داد. ...

اراضی گاوازنگ و امند در حریم شهر واقع شده، قرار نیست بارگذاری‌ها در آنجا همانند داخل شهر باشد

اراضی گاوازنگ و امند در حریم شهر واقع شده، قرار نیست بارگذاری‌ها همانند داخل شهر باشد، بلکه با حفظ فضاهای باز طبیعی و با حداقل بارگزاری ساختمانی، اتفاقی در این منطقه رقم زده خواهد شد که در راستای تکمیل کارکردهای گردشگری و تفریحی مبتنی بر طبیعت آن منطقه ایفای نقش خواهد کرد. ...

گاوازنگ در حریم واقع شده و باید به لحاظ مالکیت با شهرسازی منطبق شود/درصورت تثبیت سکونتگاه ساکنان ملزم به رعایت برخی موارد هستند

به دلیل آنکه گاوازنگ در حریم واقع شده است و باید به لحاظ مالکیت نیز با شهرسازی منطبق شود و منتظر هستیم این پرونده بصورت کامل به اداره راه و شهرسازی واصل شود. اگر قرار باشد منطقه سکونتگاهی در گاوازنگ سر جای خود بماند، باید مواردی برای آن مد نظر باشد، حتی ساکنان ملزم به رعایت برخی موارد باشند ...