۱۰ نامزد برای انتخابات شورای شهر زنجان در روز اول ثبت نام کردند / ثبت نام طی روزهای تعطیل هم ادامه دارد

فرماندار زنجان گفت : با توجه به اینکه آغاز ثبت نام از نامزدهای شورای شهر زنجان همزمان با سراسر کشور از ۲۰ اسفند آغاز شده است طی روز اول ۱۰ نامزد بصورت غیرحضوری ثبت نام کرده اند. ...