سفارت آمریکا،مرکزی برای طراحی و اجرای توطئه علیه ملت ایران بود

سفارت آمریکا، مرکزی برای طراحی و اجرای توطئه علیه ملت ایران بود که پس از دستیابی به اسناد این سفارتخانه بسیاری از حقایق روشن شد. ...

استکبار ستیزی تعطیل بردار نیست / آغاز پویش «امریکا باید از منطقه برود»توسط دانش آموزان

پیام ملّت- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت:با توجه به شرایط پیش آمده خیلی ازبرنامه های خیابانی تعطیل شده امااستکبارستیزی تعطیل بردارنیست و با روش های دیگرکه مقتضای شرایط فعلی است برنامه ها اجرا خواهد شد. ...