معرفی ۱۶دی ماه به عنوان روزملی چاقوی زنجان/جهش قابل توجه فروش چاقوی زنجان در دوسال اخیر

از سوی انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان پیشنهاد شد که ۱۶ دی ماه به نام روز ملی چاقوی زنجان نام گذاری شود. در دوسال اخیردرفضای مجازی صنعت چاقو جهش قابل توجهی در فروش پیدا کرده است و همین فضا توانسته چاقوی زنجان را در کشور معرفی کند و حداقل در بخش فروش انقلاب بزرگی ایجاد کند. ...