۲۴۱ داوطلب شورا تایید صلاحیت شدند/بسیاری از «چهره های انتخابات» حذف شدند!

فرماندار زنجان گفت: از مجموع ۳۳۰ نفر داوطلب انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر شهرستان زنجان، ۲۴۱ نفر در شهرهای زنجان، ارمغانغانه و نیک پی، تایید و ۷۷ نفر رد صلاحیت شدند. ...