در این ۴۱ سال چه کرده ایم؟/ قاسم سلیمانی ها مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامی

پیام ملّت- مهم ترین دستاورد جمهوری اسلامی همین قاسم سلیمانی ها هستند که مادامی که زنده اند خار چشم دشمنان اند و بعد از شهادت نیز تبدیل به نماد عزت و مقاومت می شوند که هرگز از خاطر ملت ها پاک نشوند. ...