فتنه ۸۸ می خواست مردم را از نظام و رهبری جدا کند

فتنه ۸۸ می خواست مردم را از نظام و رهبری جدا کند اما مردم متوجه خیانت شدند و در ۹ دی برای نجات انقلاب واسلام و ولایت فقیه به میدان آمدند نه برای منافع اشخاص و جناح سیاسی . ...