۹۵ درصد قزوینی‌ها تلویزیون ایران را تماشا می‌کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: بر اساس انتشارِ گزارش پژوهشی‌ِ مصرف کالاهای فرهنگی در قزوین، ۹۵/۱ درصد قزوینی‌ها تلویزیون ایران را تماشا می‌کنند که میانگین تماشای تلویزیون توسط ایشان ۳/۳۳ ساعت در روز است. همچنین از میان نمونه‌ها ۱۷/۹ درصد به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای دسترسی دارند و تماشا می‌کنند. ...