محدودیت اصحاب رسانه باعث کاهش مرجعیت رسانه‌های داخلی خواهد شد

پیام ملّت- یک استاد علوم ارتباطات گفت: زمانی که مشارکت اصحاب رسانه و کنشگران رسانه‌ای که درد و دغدغه این آب و خاک، دین، انقلاب و جامعه را دارند، محدود شود، باعث کاهش مرجعیت رسانه‌ای داخلی خواهد شد. ...

روابط عمومی سرچشمه زلال ارتباطات و اطلاعات است

پیام ملّت-رئیس روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان گفت: در اهمیّت وظیفه و جایگاه روابط عمومی ها همین بس که روابط عمومی سرچشمه زلال ارتباطات و اطلاعات است. ...