ارتباط مستقیمی میان افزایش جمعیت و افزایش حجم اقتصادی کشورها وجود دارد/ذهنیت افزایش مشکلات اقتصادی با افزایش جمعیت غلط است

آمار حجم اقتصادی کشورهای مختلف از سال ۱۹۹۲، نشان می دهد که اگر سیستم کارآمد باشد ارتباط مستقیمی بین جمعیت و حجم اقتصادی کشورها وجود دارد. کشورهایی مثل چین، هند، اندونزی و برزیل در شاخص های اقتصادی رو به رشد هستند که یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه، جمعیت این کشورها است. ...

با افزایش میانگین سنی مادران فرصت باروری کاهش می یابد/ ترغیب دهه شصتی ها به فرزندآوری ضروری است

در صورت عدم‌تغییر روند در دو سال حیاتی پیش رو، وضعیت جمعیتی کشور قطعاً در آینده نزدیک دچار چالش جدی خواهد شد، بنابراین ترغیب خانواده‌ها در گروه سنی متولدین دهه شصت برای فرزند آوری به روش‌های مختلف حتی مشوق‌های مالی، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. ...