موافقت شورای شهرزنجان با استعفای انسیه ابوبصیری/ هدف من خدمت است نه کسب کرسی مجلس

شورای شهربا استعفای انسیه ابوبصیری عضو شورای شهر زنجان به جهت شرکت در انتخابات مجلس موافقت کرد. ...

شهرداری درحوزه اشتغالزایی و کارآفرینی وظیفه دارد/در کنار نهضت آسفالت نهضت اشتغالزایی ایجاد کنید

شهرداری درحوزه اشتغالزایی و کارآفرینی وظایفی را داشته و دارد. میشود با حل مشکلات معیشتی مردم کاری کرد که بعد از حجاب و عفاف، معیشت و نان شب مردم گروگان گرفته نشود.درخواست ما این است که درکنار نهضت آسفالت نهضت اشتغالزایی به عنوان یکی از اقسام مهم حوزه اقتصاد شهری، شهرداری زنجان فعالیت کند که مانند نهضت آسفالت در زندگی مردم محسوس باشد. ...

مهم ترین برنامه کمیسیون فرهنگی تغییررویکرد مدیریت شهری از خدماتی به فرهنگی است

تغییر در رویکرد مدیریت شهری از خدماتی به فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر ارتقاء فرهنگ شهر نشینی از مهم ترین برنامه های کمیسیون فرهنگی شورای شهر است. ...

استقبال خوب مردم از حضورهفتگی اعضای شورای شهر در محله های زنجان/هفته بعد کوی وحدت

تا کنون استقبال خوبی ازبرنامه "هرهفته یک محله "شده است . مسائل و مشکلات مطرح شده شهروندان لیست شده که قرار است طی بازه ۶۰ روزه پیگیری و عملی شود . برخی از این موارد زودتر انجام شده وبرخی دیگر در حال پیگیری است. ...