امسال ۲۸۳ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی شد

پیام ملّت-مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان زنجان از کشف و شناسایی تعداد ۲۸۳ انشعاب غیرمجاز برق در سطح استان زنجان خبر داد. ...

وضعیت بحرانی انشعابات غیرمجاز در روستاها/ تعداد انشعابات غیر مجاز در روستاها فراوان است

پیام ملّت- مدیرعامل عمومی آب و فاضلاب استان زنجان از شناسایی ۲۵۱ در سطح استان و انشعاب غیرمجاز خبر داد و گفت: وضعیت انشعابات غیر مجاز در روستاها بسیار بحرانی است. ...