ثبت نام یک هزار و ۳۲۴ متقاضی دارای بیش از سه فرزند برای دریافت زمین یا واحد مسکونی در استان زنجان

تاکنون یک هزار و ۳۲۴ نفر متقاضی دارای بیش از سه فرزند در استان زنجان برای دریافت زمین یا واحد مسکونی در قالب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده اند و از این تعداد ۹۴۶ نفر در شهرستان زنجان هستند. ...

فاصله زمانی شروع پروژه های نهضت ملی مسکن دلیل تفاوت در پبشرفت فیزیکی آنها است/کاهش اجاره نشینی با تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن

متاسفانه در شهر زنجان سوداگری زمین وجود دارد و زمین های زیادی وجود دارد که هنوز به مرحله ساخت نرسیده که با تبدیل آنها به مسکن، بازار مسکن در شهر زنجان کنترل می شود.و با تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن در سال های پیش رو شاهد کاهش اجاره مسکن خواهیم بود. ...

دستگاه‌های نظارتی در استان زنجان خانه‌های خالی و زمین‌هایی که در دست دلالان است را شناسایی کنند/ در زنجان به علت کمبود زمین ناچاریم واحدهای مسکونی را چهار یا پنج طبقه بسازیم 

دستگاه‌های نظارتی در استان زنجان خانه‌های خالی و زمین‌هایی که در دست دلالان است را شناسایی کنند تا امکان تامین زمین برای تداوم طرح نهضت ملی مسکن در زنجان فراهم گردد. ...

در طرح نهضت ملی مسکن برای ۶ هزار واحد مسکونی در شهر زنجان۱۰هزار متقاضی وجود دارد/به الحاق محدوده نیاز داریم

در طرح نهضت ملی مسکن برای ۶ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در شهر زنجان ۱۰ هزار متقاضی وجود دارد و برای ۳ هزار واحد باقی مانده در شهر زنجان با کمبود زمین مواجه می‌شویم.در حال حاضر داخل شهر زنجان زمین خالی نداریم و به الحاق محدوده نیاز داریم تا این تعداد واحد مسکونی ساخته شود. ...

۵۰ درصد از اراضی استان زنجان به آبیاری تحت فشار مجهز شد

۱۲۴ هزار هکتار از اراضی در استان زنجان قابلیت اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار دارد و بیش از ۵۰ درصد از اراضی به این سیستم مجهز شده است. ...