زنجانی ها از ابتدای سال ۴۵ میلیارد و۳۷۴ میلیون تومان زکات پرداخت کردند

از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان زکات واجب، مستحب، فطریه، کفاره و رد مظالم در استان زنجان جمع آوری شده است . ...

۸۷۸ پایگاه در قزوین زکات و فطریه را جمع‌آوری می‌کنند

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: ۸۷۸ پایگاه و صندوق برای جمع‌آوری زکات و فطریه به صورت مستقیم در استان قزوین فراهم شده است. ...