چرخه کامل تولید پنبه تا پوشاک در زنجان با احیا و راه اندازی مجموعه تولیدی «سرجین بافت»

چرخه کامل تولید پنبه تا پوشاک در زنجان با احیا و راه اندازی مجموعه تولیدی «سرجین بافت» عملیاتی شد و فعالیت این واحد تولیدی در صورت تکمیل فازهای بعدی زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم میکند. ...

شرکت سرجین بافت به محض تامین اعتبار شروع به فعالیت می‌کند

شرکت سرجین بافت که جزء مصوبات سفر ریاست جمهوری است به محض تأمین منابع مالی شروع به کار خواهد کرد . ...