شرکت سرجین بافت به محض تامین اعتبار شروع به فعالیت می‌کند

شرکت سرجین بافت که جزء مصوبات سفر ریاست جمهوری است به محض تأمین منابع مالی شروع به کار خواهد کرد . ...

بانک‌ها سند واحد‌های تولیدی استان زنجان را به عنوان تضمین قبول ندارند

تعدادی از واحد‌های تولیدی استان زنجان با اینکه محل اجرای طرح را به عنوان تضامین به بانک ارائه می‌دهند اما بانک‌ها آن را قبول ندارد. ...

بزرگترین واحد ذوب بخش خصوصی افتتاح می‌شود

پیام ملّت- رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: تا پایان سال جاری بزرگترین واحد ذوب بخش خصوصی کشور در استان زنجان توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود. ...