جشنواره ملی پانتومیم ایران با معرفی برگزیدگان به پایان رسید

نخستین جشنواره ملی پانتومیم در زنجان با اعلام برگزیدگان این جشنواره به کار خود پایان داد . همچنین خانه پانتومیم همزمان با این رویداد در زنجان افتتاح شد. ...

ثبت جشنواره پانتومیم در تقویم جشنواره‌های رسمی هنرهای نمایشی به نام استان زنجان/استان زنجان مرکز تخصصی پانتومیم

مدیر کل هنرهای نمایشی کشور با ثبت جشنواره پانتومیم در تقویم جشنواره‌های رسمی اداره کل هنرهای نمایشی و به نام استان زنجان موافقت کرد و دستور داد تا مراحل اداری این درخواست انجام و استان زنجان به عنوان مرکز تخصصی پانتومیم تعیین شود. ...