مدت اجاره دکه ها و کانکس ها از یک سال به سه سال افزایش یافت/ دستگاه های خدمت رسان در حفاری ها حفاظت از آسفالت را لحاظ کنند

در گذشته اجاره کانکس ها و دکه ها به صورت یک ساله انجام می گرفت و به دلیل مشخص نبودن قرارداد کانکس ها در شورای پنجم ساماندهی کانکس ها مطرح شد. با ورود جدی شورای ششم همه قراردادها بررسی شد و اجاره کانکس ها سه ساله تمدید و مقرر شد تا با ارزیابی ماهیانه مفاد قرارداد نظارت لازم صورت گیرد. ...

آسفالت معابر اولین مطالبه مردم از مدیریت شهری است

نهضت آسفالت بعنوان اولین مطالبه مردم از مدیریت شهری است وبرنامه ریزی های اولیه از سال گذشته آغاز شده و امروز حجم بالای آسفالت ریزی را داریم و شهر را تبدیل به کارگاه عمرانی کرده ایم. ...

تکمیل پروژه سبزه میدان به ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد/ قسمت شرقی فاز جنوبی پروژه سبزه میدان تا ۱۰روز آینده بازگشایی میشود

در پروژه سبزه میدان شاهد پیشرفت خوبی هستیم ، پیاده راه شرقی و دیواره شرقی فاز جنوبی پروژه سبزه میدان تا ۱۰ روز آینده بازگشایی میشود که مشکل تردد شهروندان و هم مغازه داران مرتفع شود. ...

اختصاص ۷ میلیارد تومان اعتبار برای روکش و لکه گیری آسفالت/ اتمام لکه گیری آسفالت منطقه یک تا اوایل شهریور

پیام ملّت-شهردار منطقه یک زنجان گفت: امسال نزدیک به ۷ میلیارد تومان اعتبار در راستای موضوع روکش و لکه گیری آسفالت ها در منطقه یک زنجان اختصاص داده شده است. ...

تضمین ماندگاری ۱۸ ماهه آسفالت از پیمانکاران خواسته می شود

پیام ملّت-شهردار منطقه ۲ زنجان گفت: شهرداری قصد دارد از طریق مناقصه عمومی و عقد قرارداد با شرکت های پیمانکار بزرگ نسبت به تجمیع و ترمیم آسفالت ها اقدام کند. ...