معضل شهر آببر طرح تفصیلی غیرکارشناسی است/ درخواست اجرای طرح تفصیلی مصوب سال ۹۹

بعد از زلزله طارم در سال ۶۹ طرح تفصیلی در شهر آببر به خوبی اجرا نشده است و زمین‌های این شهر به صورت غیر کارشناسی بدون در نظر گرفتن کاربری زمین، به دستگاه‌های مختلف واگذار شده است.شورای شهر آببر به دلیل نامتوازن اجرا شدن این طرح در این شهر درخواست تجدید نظر در این مورد را دارد. ...

سیل‌بندهای شهر آببر جوابگوی این شهر نیست/ وجود ۲۲ دره در شهر آببر

سیل‌بندهای شهر آببر جوابگوی این شهر نیست و در صورت بارش‌های شدید، سیل شهر را تهدید می‌کند و باید قبل از وقوع هر نوع اتفاق جلو آن گرفته شود. ...

سرانه فضای سبز شهر آب‌بر بسیار پایین است/ تعلل راه و شهر سازی در انتقال سند به نام شهرداری برای ایجاد فضای سبز

سرانه فضای سبز شهر آب‌بر بسیار پایین است و این مسئله از مطالبات جدی شهروندان شهر آب بر است در حالی که شهرداری این شهر با تامین زمین برای اختصاص به فضای سبز با مشکلات جدی مواجه است. ...