• تاریخ: ۱۳۹۴-۱۱-۳۰
  • شناسه خبر: 1213

اسامی نامزد های مجلس دهم در استان آذربایجان غربی منتشر شد / همایون هاشمی بازگشت

پیام ملت – دهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ اسفند ماه جاری با حضور حماسی مردم همیشه در صحنه برگزار می شود و مردم یکبار دیگر از بین داوطلبین ثبت نامی و کاندیداهای مورد تایید ارگان های ذیصلاح افرادی را برای خ ...

پیام ملت دهمین دوره  انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ اسفند ماه جاری با حضور حماسی مردم همیشه در صحنه برگزار می شود و مردم یکبار دیگر از بین داوطلبین ثبت نامی و کاندیداهای مورد تایید ارگان های ذیصلاح افرادی را برای خدمت در نهاد قانونگذاری انتخاب خواهند کرد. مردم آذربایجان غربی نیز همزمان با مردم سراسر کشور در طول یک هفته تبلیغات رسمی نسبت به بررسی برنامه ها و توانایی نامزدهای مورد تایید اقدام تا از بین افراد تایید صلاحیت شده ۱۲نفر اصلح و شایسته را روانه خانه ملت کنند تا  هم به صورت اصولی بر قانون نظارت داشته باشند و هم در تصویب قوانین مصرح و مطرح کشور اظهار نظر کارشناسی و عالمانه داشته باشند.

اما در واپسین ساعات روز پنجشنبه ۲۹ بهمن خبر اعلام تایید صلاحیت همایون هاشمی از حوزه انتخابیه میاندوآب ، شاهیندژ و تکاب اعلام شد که اعلام این خبر از یک سو سبب گردید مردم این شهرها مخصوصا تکاب به خیابانها بریزند و ابراز شادمانی کنند و از سوی دیگر موازنه تبلیغاتی سایر نامزدها که روی رای خاموش این شهر سرمایه گذاری کرده بودند به هم بریزد .

اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخاباتی استان که صلاحیت شان توسط شورای نگهبان قانون اساسی به تایید رسیده است به تفکیک حوزه انتخابیه اعلام میگردد .

حوزه انتخابیه شهرستان ارومیه :

۱-    آقای نادعلی ابراهیمی فرزند تراب کد نامزد ۱۲۱۷
۲-    آقای تورج ارجمندی اکرم فرزند جعفرصادق کد نامزد ۱۲۱۹
۳-    آقای محسن امامی قشلاق فرزند حسین کد نامزد ۱۲۴۶
۴-    آقای ابراهیم بازیان فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۱
۵-    آقای سیدهادی بهادری فرزند میرقلنج مشهور به سید کد نامزد ۱۲۵۶
۶-    آقای محمد پروینی فرزند شجاع کد نامزد ۱۲۵۹
۷-    خانم راضیه پورحیدر فرزند محمدرضا مشهور به حیدرپور – حیدری کد نامزد ۱۲۶۴
۸-    آقای مرتضی پیری فرزند محمدعلی مشهور به دکتر پیری کد نامزد ۱۲۶۸
۹-    آقای وحید جلال زاده فرزند خیراله مشهور به حاج وحید کد نامزد ۱۲۷۲
۱۰-  آقای جعفرصادق جلالی نیا فرزند بابا مشهور به جلالی کد نامزد ۱۲۷۴
۱۱-  آقای جواد جهانگیرزاده فرزند نورعلی مشهور به جهانگیری – حاج جواد کد نامزد ۱۲۷۶
۱۲-  آقای عربعلی حسن زاده قشلاق فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷۹
۱۳-  آقای روح الله حضرت پور طلاتپه فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۸۲
۱۴-  خانم فریبا حقیقی فرزند موسی کد نامزد ۱۲۸۶
۱۵-  خانم نسرین حیدرزاده نجف آباد فرزند سیف الدین کد نامزد ۱۲۸۹
۱۶-  آقای صلاح خان احمد زاده فرزند محمد مشهور به پرفسور صلاح – دکتر احمدزاده – دکتر خان احمدزاده کد نامزد ۱۲۹۱
۱۷-  آقای مهدی خلیل پور فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۲
۱۸-  آقای جمشید درستکار مقدم فرزند شجاعلی کد نامزد ۱۲۹۵
۱۹-  آقای مجید دودکانلوی میلان فرزند سعدو مشهور به مهندس میلان کد نامزد ۱۲۹۸
۲۰-  آقای سید سلمان ذاکر فرزند میرحمداله مشهور به ذاکری کد نامزد ۱۴۱۲
۲۱-  آقای محمد مهدی زارع اندریان فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۱۶
۲۲-  خانم الهه سرشار فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۲۱
۲۳-  آقای حسین سلطانی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۲۵
۲۴-  آقای سلمان سلیمان زاده فرزند محمد مشهور به خلبان کد نامزد ۱۴۲۶
۲۵-  آقای سعید شادولی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۵۱
۲۶-  آقای جعفر شامی فرزند باقر کد نامزد ۱۴۵۲
۲۷-  آقای محمدحسن شفق فرزند فرج اله کد نامزد ۱۴۵۴
۲۸-  آقای ابراهیم صفری فرزند رستم مشهور به مهندس صفری کد نامزد ۱۴۵۹
۲۹-  آقای سعید عباس زاده نجار فرزند احمد کد نامزد ۱۴۶۸
۳۰-  آقای عزیز عطایی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷۲
۳۱-  آقای سید دلیر علوی کورانه فرزند سید حاجی کد نامزد ۱۴۷۴
۳۲-  آقای محمود علیزاده فرزند یداله کد نامزد ۱۴۷۵
۳۳-  آقای احمد غلامی رضایی فرزند رجب کد نامزد ۱۴۷۸
۳۴-  آقای عابد فتاحی فرزند فتاح مشهور به دکتر عابد کد نامزد ۱۴۸۴
۳۵-  آقای مصطفی فروزان فرزند کریم مشهور به ژاله فروزان کد نامزد ۱۴۹۱
۳۶-  آقای نادر قاضی پور فرزند بشیر کد نامزد ۱۴۹۶
۳۷-  آقای خضر کاک درویشی فرزند طاهر کد نامزد ۱۴۹۸
۳۸-  آقای پناه کاملی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۵۱۲
۳۹-  آقای یوسف محبت فرزند امامعلی کد نامزد ۱۵۱۷
۴۰-  آقای مهدی محمدی طیب فرزند محمد مشهور به آژیر کد نامزد ۱۵۲۱
۴۱-  آقای حسین مظاهری فرزند بهمن مشهور به هومن کد نامزد ۱۵۲۸
۴۲-  آقای علی ملازاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۲۹
۴۳-  آقای حاکم ممکان ممکان فرزند محمود کد نامزد ۱۵۴۲
۴۴-  آقای میرعلی مولا فرزند میرصادق مشهور به مولایی کد نامزد ۱۵۴۸
۴۵-  خانم گلشن نوروزی تپه فرزند عظیم کد نامزد ۱۵۶۵
۴۶-  آقای احمد نه چمی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۴

حوزه انتخابیه خوی و چایپاره :

۱-آقای حجت آباد طلب فرزند محمد رحيم کدنامزد ۱۲۱۴

۲-آقای شهرام  احمدپور فرزند احمد کدنامزد ۱۲۱۶

۳-آقای داود امامی فرزند نصراله کدنامزد ۱۲۱۷

۴-آقای ایوب ایوبی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۱۸

۵-خانم معصومه بدلانی زاده فرزند حسينقلي کدنامزد ۱۲۴۲

۶-آقای موسی بهجتی فرزند خداويردي کدنامزد ۱۲۴۶

۷-آقای سید موسی حجازی فرزند ميرخليل کدنامزد ۱۲۵۲

۸-آقای موید حسینی صدر فرزند غلامحسين کدنامزد ۱۲۵۴

۹-آقای رضا زرخانی فرزند رمضان کدنامزد ۱۲۶۱

۱۰- آقای مسلم  زینال زاده فرزند محبوب کدنامزد ۱۲۶۲

۱۱- آقای صمد عالی فرزند بشير کدنامزد ۱۲۸۱

۱۲- آقای قادر علی پور اصلفرزند عباس کدنامزد ۱۲۸۲

۱۳- آقای جلیل غفاری خویی فرزند محمدعلي کدنامزد۱۲۸۴

۱۴-آقای سید تقی کبیری فرزند سيدعلي کدنامزد ۱۲۸۷

۱۵- آقای موسی کریمی فرزند علي کدنامزد ۱۲۸۹

۱۶- آقای امین محمدی فرزند جمال کدنامزد ۱۲۹۵

۱۷- آقای ایوب مصطفایی فرزند محمود کدنامزد ۱۲۹۸

۱۸- آقای علی مقدم فرزند فرضعلي کدنامزد ۱۴۱۵

۱۹-آقای نادر مقدم ديزج هريك فرزند كوچك علي کدنامزد۱۴۱۶

۲۰- آقای عادل نجف زاده فرزند عزيز کدنامزد۱۴۱۸

۲۱ -آقای مجيد هاشمي فرزند اسداله کد نامزد۱۴۲۴

حوزه انتخابیه میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب :

۱- آقای علی احدوی وند بایجان سفلی فرزند دولی خان کد نامزد ۱۲۱۵

۲- آقای علی احمدی فرزند میرزاعلی کدنامزد ۱۲۱۶

۳- آقای علی اصغر احمدی نوروز آباد فرزند مصطفی کدنامزد ۱۲۱۸

۴- آقای روح الله اخوان فرزند عبدالله کدنامزد ۱۲۱۹

۵- آقای اکبر امیرخانی فرزند امیر علی کدنامزد ۱۲۴۶

۶- آقای رضا اجاقی شیرمرد فرزند رحمت کدنامزد ۱۲۴۷

۷- آقای مسعود باقری فرزند رسول کدنامزد ۱۲۴۸

۸- آقای اسدالله تابع فرزند حتم کدنامزد ۱۲۵۴

۹- آقای اسلام چنگی فرزند فرضعلی کدنامزد ۱۲۵۷

۱۰- آقای علی نقی جهانی فرزند یونس کدنامزد ۱۲۵۸

۱۱- آقای عاصف حمد اللهی فرزند یعقوب کدنامزد ۱۲۵۹

۱۲- آقای رحمان حمدی دورباش فرزند حسن کدنامزد ۱۲۶۱

۱۳- آقای هادی خدائی زارنجی فرزند غلامحسین کدنامزد ۱۲۶۲

۱۴- آقای فرهنگ سلیمانی فرزند جلال کدنامزد ۱۲۶۹

۱۵- آقای هوشنگ شریفی حیدر آباد فرزند محبوب کد نامزد ۱۲۷۵

۱۶- آقای اسحق عابدی خلوت فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۸

۱۷- آقای جواد علیزاده فرزند علی کد نامزد ۱۲۸۲

۱۸- آقای علی علیزاده فرزند جلیل کد نامزد ۱۲۸۴

۱۹- آقای مهدی عیسی زاده فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۲۸۵

۲۰- آقای محمود غفوریان افشار فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۲۸۶

۲۱- آقای علی فرج زاده قره تپه فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۸۷

۲۲- آقای مهدی فیضی فرزند ودود کد نامزد ۱۲۹۲

۲۳- آقای شریف گلی فرزند تکش کد نامزد ۱۲۹۵

۲۴- آقای جهانبخش محبی نیا فرزند غلامحسن کد نامزد ۱۲۹۷

۲۵- آقای کرمعلی مرادی سرکار آباد فرزند امیر کدنامزد ۱۴۱۶

۲۶– خانم مریم مسرت فرزند قهرمان کدنامزد ۱۴۱۷

۲۷- آقای اسماعیل مقربی فرزند بهمن کدنامزد ۱۴۱۹

۲۸- آقای داود میرزایی فرزند ارشد کدنامزد ۱۴۲۴

۲۹- آقای محمد میرزایی فرزند الهوردی کدنامزد ۱۴۲۵

۳۰- همایون هاشمی فرزند علی محمد کدنامزد ۱۴۲۹

۳۱- آقای صمد یگانه فرزند مراد کدنامزد ۱۴۵۲

حوزه انتخابیه سردشت پیرانشهر :

۱-  آقای مصطفی حاجی امینی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۴۱

۲- آقای کمال حسین پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۴۵

۳- آقای رسول خضری فرزند محمد مشهور به دکتر خضری کد نامزد ۱۲۴۶

۴- آقای فاروق رسولی فرزند رحمان کد نامزد ۱۲۵۲

۵- آقای بایزید رسولیان فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۵۶

۶- آقای رضا قادری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۶۴

۷- آقای محمود محمود پور فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۹

۸- آقای خضر کاک درویشی فرزند طاهر کد نامزد۱۲۵۶

حوزه انتخابیه بوکان :

۱- آقای مهدی رستم زمان فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۱۹
۲-آقای محمدقسیم عثمانی فرزند جسیم مشهور به دکتر کد نامزد ۱۲۴۷
۳-آقای اسماعیل غفوری فرزند کریم مشهور به غفوری کد نامزد ۱۲۴۹
۴-آقای ناصر فرنیا فرزند محمدکریم کد نامزد ۱۲۵۱
۵-آقای صابر فلکی فرزند قادر کد نامزد ۱۲۵۲
۶-آقای سلیمان فیضی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۴
۷- آقای جمشید مرزنگی فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۱

حوزه انتخابیه سلماس :
۱- آقای مجید آقازاده حبشی فرزند آقاجان کد نامزد ۱۲۱۴
۲- آقای محمد ببرخانی قره قشلاقی فرزند زین العابدین کد نامزد ۱۲۱۸
۳- آقای شهروز برزگر کلشانی فرزند شهریار کد نامزد ۱۲۱۹
۴- آقای محراب پوراسمعیل سوره فرزند ابراهیم خلیل کد نامزد ۱۲۴۱
۵- آقای رسول جلایر سرنقی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۴۲
۶- خانم صدیقه حسین زاده کوچمشکی فرزند بهلول کد نامزد ۱۲۴۵
۷- آقای علیرضا خیرخواه فرزند محمدرضا مشهور به خیرخواه دیلمقانی کد نامزد ۱۲۴۷
۸- آقای علی داداشی فرزند خلیل مشهور به دکتر داداشی کد نامزد ۱۲۴۸
۹- آقای یعقوب رضازاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۲
۱۰- آقای علی سالمی گلعذانی فرزند مسلم کد نامزد ۱۲۵۶
۱۱- آقای سعید شبانلوئی فرزند نجیب کد نامزد ۱۲۵۷
۱۲- آقای فرزین صالحی فرزند هادی کد نامزد ۱۲۶۱
۱۳- آقای میرایوب طباطبایی رضائی فرزند میریعقوب کد نامزد ۱۲۶۲
۱۴- آقای سجاد عاقلی حبشی فرزند امراله کد نامزد ۱۲۶۴
۱۵- آقای غلامحسین عماری فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۲۶۷
۱۶- آقای محسن مافی فرزند عرب مشهور به قربان کد نامزد ۱۲۶۸
۱۷- آقای حسین ولی پور اهرنجان فرزند ستار کد نامزد ۱۲۷۴

حوزه انتخابیه مهاباد:
۱ ـ آقای کیوان امید فر

۲ ـ آقای آزاد (ایوب) بیژنی

۳ ـآقای قادر پیروتی اقدم

۴ ـ آقای احمد بهشتی

۵ ـ آقای بایزید جنگلی

۶ـ آقای قادر (خالد) چوپانی

۷ ـآقای رشید راسخی

۸ ـ آقای محسن دانشور

۹ ـآقای سید قادر محمدی

۱۰ ـ آقای عثمان احمدی

۱۱ ـ آقای سیدمحمد نمکی

۱۲ ـ آقای حسین نصیری چیانه

حوزه انتخابیه ماکو ـ شوط ـ پلدشت ـ چالدران:
۱- آقای علی اسماعیل زاده فرزند محمود

۲-آقای قاسم اسمعیل زاده فرزند فضلعلی

۳- آقای محرم اکبرزاده

۴-آقای رقیه پاشاپور

۵-آقای حسین پرنون

۶- آقای علی جوانشیر

۷- آقای مهدی حکاری

۸- آقای محرم رضایی

۹-آقای عین الله شریف پور

۱۰- خانم لاله صمدپور

۱۱-آقای محمد طاهری

۱۲- آقای بهروز عظیم زاده

۱۳- آقای محمد علیپور

۱۴- آقای محمد کواکبی

۱۵- آقای شهروز گنجی زاده مرادلو

۱۶- آقای رضا نظری

۱۷- آقای معصوم هاشم زاده تیمورآبادی

۱۸-آقای پیمان یارمحمدزاده

۱۹- آقای صفر یوسف زاده

حوزه انتخابیه نقده ـ اشنویه :
۱- آقای علی احمدی

۲- آقای حسن اقلیمیان

۳- آقای مهدی ایمانی

۴- آقای عبدالکریم حسین زاده

۵-آقای ناصر زاوشتی

۶-آقای علی زنجانی حسنلویی

۷-آقای اسماعیل صفری

۸- آقای وحید فولادی

۹- آقای سلیم قادری

۱۰- آقای ابوبکر مامندی

۱۱-آقای ایوب محبی

۱۲-آقای محمدامین ولیزاده

این خبر به روز رسانی می شود

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست