• تاریخ: ۱۳۹۶-۰۴-۳۱
  • شناسه خبر: 5550

انتخاب شهردار، محلی برای کشمکش های درونی شورا

پیام ملّت؛ سعید مالکی- انتخاب شهردار زنجان در سال های گذشته همواره محلی برای کشمکش های درونی شورا و عزل و نصب های ناگهانی، احساسی، بی برنامه و دورنما بوده است. از اولین شهردار منتخب تا امروز صندلی شهرداری زنجان همواره مح ...

پیام ملّت؛ سعید مالکی- انتخاب شهردار زنجان در سال های گذشته همواره محلی برای کشمکش های درونی شورا و عزل و نصب های ناگهانی، احساسی، بی برنامه و دورنما بوده است. از اولین شهردار منتخب تا امروز صندلی شهرداری زنجان همواره محلی برای نشان داده شدن ناهماهنگی های مطلق در شورا بوده است.

تا مدتی دیگر باید شاهد انتخاب شهردار منتحب شورای جدید باشیم. هر چند تا همین امروز هیچ خبری از این شورا و اعضای اش نیست. با این حال شنیده ها می گویند که شورای جدید ۹ نفره، نیامده به سه دسته تقسیم شده اند و این خبر از حاشیه های فراوانی می دهد که باید در انتظارش ماند. با این حال امیدوارم شورا دور از حاشیه های ناگریزش، موفق باشد. اما آنچه در دوران انتخابات دیدیم و شکست دوباره ی لیست ها و دور شدن از شاخص های مهم در انتخاب، امیدوار ماندن به چنین امیدی را اندکی سخت می کند! هرچند حضور نام هایی قابل اعتنا و اعتماد در شورا، راه امید را کاملن نمی بندد. بنابراین انتخاب شهردار ( فارغ از نام جدید یا تکراری ) اولین آزمون جدی برای نشان دادن کارآمدی شوراست و باید منتظر ماند و دید.

خطر های تاب بازی در شورا و شهرداری

صندلی یک تاب در پارکی را در نظر بگیرید که در زمینی پر از سنگ و خاک ساحته شده و زیر صندلی های این تاب گود شده است و افتادن از آن مساوی ست با زخمی شدن و شاید شکستن دست و پا و بستری شدن در بیمارستان. ( بماند که بازی کودکان با این تاب چه  فاجعه ای می تواند بسازد ! ) شهردار انتخابی شهر زنجان بر چنین تابی سوار خواهد شد که می توانید نمونه اش را در پارک مچاور طرح بزرگ سیزه میدان مشاهده کنید!

روزی که طرح انتخابی سبزه میدان بزرگ را در موزه ی کارخانه  کبریت به نمایش گذاشتند با پسرم برای دیدنش رفتیم و پس از لذت بردن از نگاه کردن و شنیدن شرح پروژه از زبان طراح آن، پسرم خیلی ساده و آرام و با اعتماد به نفس زیر لب گفت: عمرن! این نگاهی ست که نسل جوان ما به مسئولان شهرشان دارند. لبته پر بی راه هم  نیست. هرگز جرات نکردم نظرش را تغییر دهم. با نگاهی به شهر و پروژه های اش،  باید حق را به آن ها دهیم.

انتخاب شهردار زنجان در سال های گذشته همواره محلی برای کشمکش های درونی شورا و عزل و نصب های ناگهانی و کاملن احساسی و بی برنامه و دورنما بوده است. از اولین شهردار منتخب تا امروز صندلی شهرداری زنجان همواره محلی برای نشان داده شدن ناهماهنگی های مطلق در شورا بوده است.

در زمان استیضاح دکتر مشکینی شهردار منتخب اولین شورای اسلامی شهر زنجان نوشتم که برای نتیجه دادن برنامه های یک شهردار در کلاس مشکینی که نگاهی تخصصی و کاملن علمی به مقوله ی مدیریت شهری داشت، باید زمان حداکثری در باره ی زمانی مشخص و با فرآیندی شفاف و روشن به وی داده شود ضمن این که حضور بهترین شهرداران دنیا و حتی کرباسچی خودمان در زنجان با شورایی منفعل و بی فایده و ناهماهنگ، جز اتلاف وقت و نیرو سوزی نتیجه ای دیگر نخواهد داشت. همان روزها مخاطبی انتقاد داشت که چزا نگارنده که از ناقدان عملکرد مشکینی بودم نسبت به استیضاح و عزل او واکنش نشام دادم؟!

پاسخم روشن بود. نقد عملکرد هیچ رابطه ای با حذف و عزل و پاک کردن صورت مسنله ندارد. برای عزل و تعویض یک مدیر در سطح شهردار یک شهر بزرگ و مرکز استان، بدون شک فاکتور و شاخص های مهم تر و بیشتری نیاز  است که در ماجرای عزل دکتر مشکینی و حتی شهرداران دیگر که برخی را با رنگ استعفا به ما نشان دادند، دیده نشد.

نکته ی جلب این داستان اما این است که تغییرات فراوان در شهرداری گویا تنها برای مرکز استان تعریف شده بود و سایر شهرهای بزرگ را شامل نمی شد! عجیب نیست اگر بدانیم که نگاهی به شهرهای بزرگ استان نشان از موفقیت شهرداران آن ها دارد. البته نه در حد معجره که با همان وسع و اختیاری که داشته اند. چیزی که در شهرزنجان دیده نشد. نگاهی به پروژه های بزرگ شهر بکنبد. از پل روگذر ولیعصر که ۴ سال زمان برد تا پل امام حسین ( ع ) که روشن تر از خورشید در برابرمان  است.

امروز و با نیم نگاهی به تغییرات پیش رو در مدیریت ارشد استان و حساسیت آن ها به موضوع عمران و توسعه و حضور پر رنگ تر رسانه ها، باید مطمئن بود که کار برای شورا و شهردار جدیدش سخت تر و ظاقت فرساتر از همیشه خواهد بود. بنابراین توصیه می کنم با فکر و اندیشه و قابلیت های اجرایی پا به میدان بگذارند نه شعارهای دهان پر کنی که یک « عمرن » به تهش ببندند که راه دشوار و پر از طوفان و سنگ است!

 

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست